Ovládněte Identity Management

Správa uživatelských účtů ve více aplikacích není snadnou záležitostí. Pod správu účtů spadá nejen jejich založení a zrušení, ale i případné změny například změna příjmení nebo pracovního zařazení. Ke každému z těchto úkonů se váží procesy, které se mění v závislosti na pozici, organizačním zařazení atd. Dále je potřeba schraňovat obrovské množství těchto informací pro potřeby auditů či bezpečnostních analýzy. Požadavky na ochranu dat v kombinaci s častými zákonnými změnami vedou k rozrůstání IT prostředí. Prostředky v IT oddělení, ať už personální nebo finanční, však zůstávají stejné, nebo se snižují.

Je vůbec možné se z tohoto začarovaného kruhu dostat?

Jednou z cest je i řešení centralizované správy identit - Identity Management. Při současných požadavcích na velikost, dostupnost a bezpečnost ICT prostředí se tak automatizovaná správa uživatelských účtů stává nutným pomocníkem pro stále více společností.

Kdo pomůže?

BCV solutions s.r.o., česká společnost se sídlem v Praze se zaměřením na poskytování IT řešení a služeb. Pomáháme zlepšit Identity a Access Management.

Výhody BCV oproti konkurenci:

Využíváme vlastní CzechIdM nebo produkty od Microsoft, IBM, Novell nebo Oracle.

Pro koho je Identity Management určen?

Identity Management pomůže tam, kde jsou různorodé IT systémy se stovkami a více uživatelů, rolemi, certifikáty atd. Identity Management je vhodný pro komerční společnosti, akademické, zdravotnické instituci i státni správu.

Čím se bude projekt zabývat

Naší specializací je dodávka řešení na klíč. V praxi to znamená, že Vám můžeme pomoci:

ZJEDNODUŠIT a ZRYCHLIT správu identit, rolí, skupin nebo bezpečnostních certifikátů ve firmě nebo úřadu. AUTOMATIZOVAT procesy správy identit a INTEGROVAT heterogenní aplikace do centralizované správy. Zvýšit BEZPEČNOST a dosáhnout souladu norem a AUDITŮ ve správě identit. Vytvořit jednotný autentizační a autorizační bod do sítě.

Reference

Naši konzultanti se účastnili implementací IDM pro tyto zákazníky:

Další projekty jsou rozpracovány.

Aktuálně píšeme v blogu

Kontakt

Lukáš Cirkva, CEO